Hur länge gäller förlossningsgaranti?

För att använda vår förlossningsgaranti behöver ni som konsument inkomma med ett ärende till oss senast 10 dagar efter förlossning eller att något har inträffat under graviditeten.