Hur länge har jag reklamationsrätt?

BabyWorld följer konsumentköplagen vid hantering av en reklamation. Som konsument har du 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

Det går endast att reklamera en vara med ett ursprungligt fel. Efter 6 månader från inköp ligger det i konsumentens ansvar att kunna påvisa att felet varit ursprungligt.

Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.