Går det att nyttja prisgaranti retroaktivt?

Att nyttja vår prisgaranti är endast möjligt att göra före köp och inte är inte möjligt att göra retroaktivt.